ساختمان اداری-تجاری قرنی

ساختمان اداری تجاری قرنی در 10 طبقه، که شامل 7 طبقه اداری ، 1 طبقه تجاری و 2 طبقه پارکینگ به مساحت تقریبی 13000 متر مربع در خیابان سپهبد قرنی قرار گرفته است.

نمای این ساختمان در حدود 1700 متربع میباشد، که به صورت دو پوسته طراحی گردیده است، پوسته زیرین را نمای کرتن وال در نظر گرفته ایم و نمای بالایی از متریال GRC(Glass Reinforced Concrete) یا بتن مصلح به شیشه استفاده شده است. که علاوه بر سایه اندازی ،به زیبایی این نما کمک شایانی نموده است.

 

 

در زیر نمای ساختمان اداری تجاری قرنی نمایش داده شده است

 

 

 


*