طراحی ویلای آقای مقدسی

2

 

این ویلا در زمینی به مساحت 230 متر مربع و با زیربنای 200 متر مربع به صورت دوبلکس طراحی گردیده است،این ساختمان به صورت مدرن و تلفیق ترموود و سیمان سفید طراحی شده است. به دلیل قرارگیری زمین پروژه داخل شهرک، دیوار پیرامونی برای پروژه در نظر گرفته نشده است و همین موضوع باعث دید بهتر و نما مناسب تر برای این .ویلا شده است.

 


*