طراحی پارک سعدآباد (بوشهر)

طراحی پارک خیابان ساحلی سعد آباد
زمین اسکیت پارک خیابان ساحلی سعد آباد

 

طراحی پارک و فضای سبز خیابان ساحلی سعد آباد توسط گروه مهندسی و معماری رادیس که شامل فضاهای ذیل میباشد.

  • رستوران
  • فضای بازی کودکان
  • زمین اسکیت
  • فضای سلامتی
  • مرکز تجمع
  • سکوی منظر
  • آبنمای موزیکال

دز زیر چند نمونه از فضاهای طراحی شده پارک خیابان ساحلی سعد آباد را مشاهده مینمایید


*