طراحی

gallery-of-architecture-design-wallpapers-hd-x-with-architecture-design

هدف گروه معماری و مهندسی رادیس آن است که با مشاوره و ارائه ایده ها، طرح های معماری و دکوراسیون، بر اساس اصل طراحی علمی، کیفیت عالی، زمان کمتر و قیمت مناسب؛ آرامش، نشاط و زیبایی بصری را به محیط زندگی و کار شما هدیه نماید.

تجربه چندین ساله در زمینه های مختلف طراحی و اجرا؛ به همراه سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی پرسنل این مجموعه، زیر بنای فعالیت های ه

م اکنون و ترسیم کننده چشم انداز برنامه های آینده آن است.

حصول نتایج چشمگیر توسط گروه مهندسی و معماری رادیس حاصل خلاقیت و تخصص در طراحی، اجرا و هماهنگی طراحی با اجراست.
مفتخریم که در کنار انجام پروژه ها در حداقل زمان ممکن و تعهد در تحویل به موقع موضوع قرارداد، رضایت کارفرمایانی که انجام پروژه خود را به گروه مهندسی و معماری رادیس سپرده اند، فراهم شده است.

در مورد روند انجام طراحی پروژه ها، به صورت مختصر نگرش و سیاست این مجموعه بیان می گردد.

هر فضا و بنایی اعم از محل سکونت،  کار  و یا تفریح  قابلیت زیبا بودن و انتقال آرامش را داراست، بدین منظور کافی است تا با تفکر و به طور صحیح یا به عبارتی دیگر معمارانه و خلاقانه طراحی شود. طراحي تلاشي انديشمندانه و خلاقانه است كه از تفكر، شروع و به ارائه‌ي محصولي زيبا و كارآمد ختم مي‌شود. فضا، اصلي ترين عامل در طراحي معماري است كه در طراحي و ارزشيابي گزينه‌هاي هر پروژه ای که تعریف می شود، مطرح است و دارای مهمترین نقش است.

فرم، شكل و كيفيت عناصر تعريف كننده‌ي فضا و نحوه‌ي تركيب آن‌ها با يكديگر و فضاي خارج، كيفيت فضاي معماري را مشخص سازد. کف، دیوار و ستون ها و سقف عناصر اصلی سازنده فضای معماری هستند. طراحي معماري شامل انتخاب عناصر معماري و تنظيم و تركيب آن‌ها براي ايجاد فضا و كيفيات مورد نظر براي تأمين عملكرد مناسب، زيبايي و انتقال مفاهيم و معاني است.

ارتباطي كه بين عناصر معماري برقرار مي‌شود، از قواعدي پيروي مي‌كند كه مي توانيم آن‌ها را «قواعد طراحي» بنامیم. علاوه بر طراحی نما و حجم بیرونی بنا که بسیار حائز اهمیت و در حکم شناسنامه و معرف آن اثر می باشد، توجه به فضا و طراحی داخلی، نقش مهمی را در ساختار معماری یک بنا بر عهده دارد. نحوه چيدمان و تقسيم بندی فضا، جنس و رنگ پوشش سطوح ( كف، سقف و ديوارها )، نور پردازی، مبلمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايي و كار آمدی فضاهای داخلي هستند. امروزه تاثير معماری داخلی بر آرامش (در فضاهای مسکونی و اقامتی)، راندمان (در فضاهای اداری)، اثر بخشی (در فضاهای تجاری) بسيار بديهی و لازم به نظر مي رسد. بر این اساس می توان گفت که نقش عمده معماری و طراحی داخلی در حقیقت ایجاد محیطی مناسب برای زیستن و فعالیت های انسانی است.

بنابراین طراحی معماری حرفه ای ترکیبی از مهندسی و هنر می‌باشد و مستلزم داشتن ذهنی برای به کارگیری مناسب هر دو موضوع است به گونه ای که همزمان می بایست جنبه های زیباشناختی و عملكردی را سامان دهد.


*