مسکونی

طراحی مسکونی

امروزه اهمیت طراحی مناسب فضای مسکونی و تاثیر آن در افزایش بهره وری و ایجاد حس آرامش امری انکار ناپذیر است.

طراحی داخلی، نقش مهمی را در ساختار معماری یک بنا بر عهده دارد. نحوه چيدمان و تقسيم بندی فضا، جنس و رنگ پوشش سطوح (كف، سقف و ديوارها)، نور پردازی، مبلـمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايي و كار آمدی فضاهای داخلي هستند. امروزه تاثير معماری داخلی بر آرامش (در فضاهای مسکونی و اقامتی)، راندمان (در فضاهای اداری)، اثر بخشی (در فضاهای تجاری) بسيار بديهی و لازم به نظر مي رسد. بر این اساس می توان گفت که نقش عمده معماری و طراحی داخلی در حقیقت ایجاد محیطی مناسب برای زیستن و فعالیت های انسانی است.

از سوی دیگر معماری داخلی به لحاظ معیارهای روانشناسی اهمیت بسیاری دارد. میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود در یک فضا را می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف کرد. باید دانست که هر کدام از انسان ها دارای تعلقات ذهنی و روحی خاصی هستند که پاسخگویی به نیازهای آنها در معماری داخلی در اولویت قرار می گیرد.

انچه که همواره باید مد نظر قرار گیرد آنست که هر فضای داخلی اعم از محل کار، تفریح یا سکونت، قابلیت زیبا شدن را دارد؛ تنها بایست از اصول و عوامل سازمان بندی صحیح بعلاوه کمی ذوق و سلیقه استفاده کرد تا شرایط مناسب و دلخواه پدید آید. شروع کار در فضاسازی و تزئین باید عاری از جنبه های ذهنی و خیال پردازی غیر واقعی باشد. به عبارتی دیگر برخورد اول با مساله لازم است با در نظر گرفتن عینیات و امکانات صورت پذیرد.


*