مطب دندانپزشکی دکتر غنی آبادی

41

 

 

مطب دکتر غنی آبادی در فضایی به مساحت 70 متر مربع توسط گروه مهندسی و معماری رادیس طراحی و اجرا گردیده است

فضاهای محقق شده در این مطب به شرح زیر است

  • پذیرش
  • تامین فضا برای 3 یونیت دندانپزشکی
  • CSR
  • مدیریت

*