مطب دکتر هاشمی

 

طراحی داخلی و بازسازی مطب دکتر هاشمی در مدت 20 روز و با توجه به بودجه مد نظر کارفرما اجرا گردید، که در زیر میتوانید تعدادی از عکسهای طراحی و اجرا شده این مطب را مشاهده فرمایید.

 

 


*