نمونه کار

 

 

در ذیل فهرست چند نمونه از پروژه های طراحی/اجرا شده گروه مهندسی و معماری رادیس را مشاهده مینمایید:

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر طهماسب

 

 

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر مولایی


 

 

 

 

بیمارستان محب

 

 

 

 

طراحی داخلی آپارتمان(خدامی)

 

 

 

 

طراحی داخلی آپارتمان(اندرزگو)

 

 

 

 

طراحی داخلی آپارتمان(سردارجنگل)

 

 

 

 

لابی مجتمع مسکونی

 


*