کلینیک دندانپزشکی دکتر حاتمی

کلینیک دندانپزکشی دکتر حاتمی

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر حاتمی به مساحت 220 متر مربع توسط گروه مهندسی و معماری رادیس طراحی گردید،چینش فضایی آن به شکلی طراحی شد که تمامی فضاهای استاندارد یک کلینیک دندانپزشکی را پوشش دهد و همچنین فضاهای ویژه ای به درخواست کارفرما محترم به آن اضافه گردید که در زیر به آن اشاره شده است.

 

 • بخش پذیرش بیمار
 • سالن انتظار
 • 5 اتاق درمان
 • اتاق VIP
 • مدیریت
 • CSR
 • اتاق رادیولوژی
 • رختکن
 • آبدارخانه
 • سرویس بهداشتی بیمار و پرسنل
 • اتاق استراحت پرسنل

 

فرم پلان این پروژه به صورت منحنی طراحی گردیده که به منظور تلطیف فضا و القای حس آرامش با این فرم طراحی شده است، قابل ذکر است که یکی دیگر از دلایل انتخاب چنین فرمی در پلان، زیبایی مضاعف فرمهای منحنی یا curve است.

 

 


*