کلینیک دندانپزشکی دکتر طهماسب

این کلینیک دندانپزشکی با مساحت 170 متر مربع به صورتی خاص و منحصر به فرد طراحی و اجرا شده است.

فضاهای محقق شده با توجه به درخواست کارفرما عبارت است از:

  • 5 اتاق کار (یونیت دندانپزشکی)
  • فضای انتظار بیمار
  • پذیرش
  • مدیریت
  • CSR
  • X-Ray
  • سرویس
  • آبدارخانه
  • اتاق زباله
  • فضای تمیز

در زیر میتوانید تصاویر سه بعدی و همچنین اجرا شده کلینیک مذکور را مشاهده نمایید.


*