کلینیک دندانپزشکی دکتر مولایی

طراحی داخلی و بازسازی کلینیک دندانپزشکی دکتر مولایی

 

فضاهای طراحی/بازسازی شده:

  • فضای یونیت
  • فضای CSR
  • فضای انتظار بیمار
  • کانتر منشی
  • فضا برای قرارگیری روتور
  • کابینتهای مورد نیاز دندانپزشک

 

 

 

 

 


*